Regulamin

REGULAMIN

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
a) Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupu, na odległość, produktów w firmie POLFEM za pośrednictwem adresu internetowego polfem@op.pl oraz zasady dostawy zakupionych towarów do klienta.

b) Złożenie przez klienta zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej jest równoznaczne z akceptacją zasad wynikających z Regulaminu i zobowiązuje klienta do przestrzegania tychże zasad.

c) Firma POLFEM prowadzona jest przez: Bogusław Cieślikowski
34-400 Nowy Targ ul. Polna 24. NIP:735 244 15 05. 
Pełnomocnik: Wojciech Niemczyk

2. Wymagania techniczne
Do korzystania z usług firmy POLFEM niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu komórkowego.

II. ZAKUPY

1. Działalność.

Firma POLFEM wytwarza produkty bezglutenowe i niskokaloryczne. Prowadzi ich sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Zamówienia składać można za pośrednictwem poczty elektronicznej polfem@op.pl. Nasze produkty można również nabyć w sklepach na terenie Krakowa, Wieliczki, Bochni i Szczecina.

2. Obszar działania
POLFEM realizuje zamówienia na obszarze całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3. Kupujący
Z oferty firmy POLFEM mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną wg przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne.

4. Ceny
Cena towarów oraz koszt dostawy są cenami brutto, wyrażonymi w PLN.

5. Oferta handlowa
Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Wysłanie przez POLFEM do Klienta wiadomości mailowej z potwierdzeniem zakresu realizowanego zamówienia stanowi przyjęcie oferty w możliwym do realizacji zakresie. Obecność produktów na liście oferowanych produktów nie jest jednoznaczna z ich dostępnością w magazynie i możliwością realizacji zamówienia.

6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca
Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z obowiązującą w chwili akceptacji zamówienia przez Kupującego ceną sprzedaży.

7. Dostawa i koszty dostawy

  1. Realizacja dostawy wykonywana będzie za pośrednictwem firm kurierskich. Koszty dostawy i inne informacje zawarte są w zakładce: opcje dostawy.

III. ZAMÓWIENIE KLIENTA

1. Składanie i akceptacja zamówienia
Zamówienie obejmować może produkty z asortymentu znajdującego się na liście propozycji.
W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w żądanym terminie lub w przypadku braków w asortymencie Klient zostanie powiadomiony mailowo lub telefonicznie.

2. Prawo odstąpienia od umowy
Produkty firmy POLFEM, ze względu na swoją specyfikę, nie podlegają zwrotom. Podlegają przepisom o wyłączeniu od odstąpienia od umowy.
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według szczególnego życzenia konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 
-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
-umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

3. Termin realizacji dostawy

Wysyłki realizowane będą od poniedziałku do piątku włącznie.
Jedynie produkty świeże, będą wysyłane od poniedziałku do czwartku.

b) POLFEM zastrzega sobie prawo do terminu dostawy w przypadku wystąpienia problemów logistycznych, po wcześniejszym uzgodnieniu zmiany z klientem mailowo lub telefonicznie.

4. Dni wolne
POLFEM nie realizuje zamówień w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy. POLFEM zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia sklepu. W tych dniach nie będzie technicznej możliwości zarezerwowania terminu dostawy.
5. Miejsce i termin dostarczenia zakupów
W zależności od preferencji Klienta zamówienie zostanie dostarczone pod wskazany przez Klienta adres wybranego dnia w wybranym przez niego przedziale godzinowym. Termin dostawy określony w procesie akceptacji zamówienia jest wyrazem preferencji Klienta.

POLFEM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie zamówienia w wybranym przez Klienta terminie w wyniku wydarzeń i sytuacji, na które nie ma wpływu.

6. Odmowa realizacji zamówień
POLFEM zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
a) Istnieją wyraźne trudności z ustaleniem tożsamości osoby składającej zamówienie
b) Zamówienia nie udało się potwierdzić a zostało ono uznane przez POLFEM za wymagające potwierdzenia w sytuacji konieczności zmiany terminu dostawy lub składu zamówionych towarów
c) Klient nie przestrzega zasad Regulaminu.

7. Faktura
a) Na życzenie klienta, do zamówienia dołączana jest faktura VAT lub wysyłana jest mailem.

IV. PŁATNOŚCI

1. Sposoby płatności.
Sposoby płatności widoczne są w zakładce dotyczącej płatności.

V. DOSTAWA
1. Kurier zostawia zamówioną przesyłkę osobie znajdującej się pod adresem wskazanym przez Klienta. Kurier nie ma możliwości weryfikacji danych osobowych odbiorcy towaru i w związku z tym nie może odpowiadać za problemy wynikające z dostarczenia przesyłki niewłaściwej osobie.

2. Nieobecność klienta
W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego, w trakcie składania zamówienia, adresem dostawy we wskazanym przedziale godzinowym, kurier podejmie próbę kontaktu z klientem telefonicznie. Jeśli ustalony zostanie nowy termin dostawy, zamówienie zostanie dostarczone ponownie w nowym wyznaczonym terminie. W takim wypadku Klient zostanie obciążony podwójną opłatą za transport. POLFEM nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, które z przyczyn leżących po stronie Klienta staną się niemożliwe do późniejszego użytku (produktu łatwo psujące się, produkty świeże, o krótkich terminach ważności itp.). Klient nie może odmówić ich przyjęcia z tego powodu bez zapłaty ceny sprzedaży.

3. Odmowa przyjęcia zamówienia
Nieuzasadniona odmowa przyjęcia zamówienia przez Klienta traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

VI. REKLAMACJE I ZWROTY

a) W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, kupujący ma prawo żądać wymiany towaru, ewentualnie obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, nie później niż w terminie jednego dnia od dostarczenia zamówienia. W celu dokonania reklamacji należy skontaktować się z dostawcą mailowo lub telefonicznie.
b) Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane mailowo przez Klienta.

d) Różnice między rzeczywistym wyglądem produktu, a jego zdjęciem lub opisem na liście propozycji nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego towaru.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Obowiązek podawania prawdziwych informacji
Klient korzystający z usług POLFEM ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym lub fałszywym. Zamówienia zawierające takie treści nie będą realizowane. POLFEM nie ponosi odpowiedzialności za podanie takich treści.

2. Dostarczenie wiadomości e-mail
POLFEM nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, które jest spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.

3. Refundacje
W przypadku odmowy realizacji zamówienia zgodnie z zapisami Regulaminu lub w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, POLFEM dokona pełnego zwrotu należnej kwoty na konto wskazane mailowo przez Klienta.

4. Dane osobowe
a) Dokonując zamówienia w firmie POLFEM Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę POLFEM jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień oraz komunikacji z Klientem.

b) Administratorem Danych Osobowych jest firma POLFEM. Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

c) Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Osoby, których dane zostają umieszczone w zbiorze danych mają prawo dostępu do treści tych danych oraz prawo do ich poprawiania.

d) Klient wyraża zgodę na otrzymywanie e-maili bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia złożonego przez Klienta.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów